TAHUN 2011


LATEST INFO!
Berikut saya sertakan kadar harga untuk jadi dealer dan master dealer emas PG pada 01/01/2011
Dealer- RM20K
Master Dealer- RM500k

sekarang
Normal Dealer- RM20K
Master Dealer- RM300k

JADI NORMAL DEALER SEKARANG, ANDA AKAN DAPAT NAIK PANGKAT TERUS KEPADA PRIORITY DEALER MULAI 01/01/2011 DENGAN BAYARAN KOMISYEN YANG AGAK TINGGI DARIPADA NEW DEALER YANG BARU JOIN MULAI 01/01/2011 NANTI - link

Melalui penstrukturan semula semua dealer yang ada, pihak Public Gold telah membuat keputusan sepertimana berikut :

MASTER DEALER (MD) - MD sekarang kekal sebagai MD
PRIORITY DEALER (PD) - New dealer 2010 ke bawah akan naik kepada PD mulai 2011
DEALER (D) - New dealer mulai 2011

Rebutlah peluang sementara ada lagi tempoh yg masih berbaki ini. Saya boleh bantu tuan/puan insyaallah...hubungi saya (WAZIR-019-9362935)